inside the mind of a walking migraine

Monday, September 17, 2007

mula sa baul ni mang dom

habang naghahalukay ng mga gamit
aking natagpuan ang isang tula:

your overwhelming smile
will haunt through the night
sleepless it will be
be it like my undying

you have dragged my heart
to the most feared place
where falling down is a good thing
but a bad thing, being picked up is.

naaalala ko dati, kapag gusto kong makuha ang isang bagay, minsan nalulungkot ako ng sobra dahil di ko ito pwedeng kunin o hindi ko ito makuha sa kung anung dahilan. pero nalaman ko, sa pagdaan ng panahon sa aking buhay, hindi lahat ng gusto mo ngayon ay gusto mo pa rin mamaya. huwag na huwag ka mag-asal bata na kung anung gusto kainin sa party ay ilalagay lahat sa pinggan. takaw-mata. mag-asal matanda ka. diet.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home